x

İletişim

 SEMPOZYUM SEKRETERİ

Murat Acarel 

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Genel Sekreteri   

murat.acarel@gmail.com 

ORGANİZASYON SEKRETERYASI

Nur Okuroğlu

Proje Koordinatörü

nur.okuroglu@majorgroup.org 

Tel: 0224 441 27 27- 118