x

Davet

Değerli Meslektaşlarım,

Bu yıl, 28. GKDAYB Kongremiz 23-25 Eylül tarihlerinde Manisa’ da gerçekleştirilecektir. Pandemi sebebiyle etkinliklerimizin sınırlandığı bu süreçte, yeniden bir arada olabileceğimiz için mutluyuz. 

Kongremizde güncel konuları ele alarak, klinik ve bilimsel açılardan birlikte tartışmayı, deneyim ve bilgiyi paylaşarak çoğaltmayı hedefledik.  Her zaman olduğu gibi kongre öncesi düzenleyeceğimiz kurslarımızla, özellikle genç meslektaşlarımızla günlük pratiğimizden uygulama ve teorik bilgi ve becerilerimizi  paylaşacağız.

Manisa ili, Spil Milli Parkı eteğinde yer almakta olup günümüze dek gelen pek çok tarihi değere sahiptir. Bunlardan,  tarihte ilk kez parayı basan ve kullanan Lidya Krallığı’nın başkenti Sardes (Sart) antik kenti ve Şehzadelerin yönetime hazırlandığı merkezlerden biri olarak Osmanlı Dönemi Eserleri dikkat çekicidir. Kongremizin sosyal etkinlikleri içinde, hep birlikte tarihimizin günümüzdeki tanıkları olacağımızı umuyoruz.   

GKDAYB Yönetim kurulu olarak sizi 28. Kongremize, Manisa’ ya davet ediyoruz. Bir arada olabilmeyi, birlikte verimli ve keyifli bir kongre geçirmeyi diliyoruz. 

Saygılarımızla.

Prof. Dr. Tülün Öztürk 
GKDAYB Yönetim Kurulu adına